HELSENORGE

Vinner av Linda Buettners Praksispris 2021

austratt.png

Vinner av Linda Buettners Praksispris 2021

«Den gode dagen i drivhuset»
Austrått bo- og aktivitetssenter
Sandnes kommune

  • dagtilbud til yngre personer med demens 
  • også for eldre som ikke har et tilfredsstillende tilbud i et annet dagtilbud
  • 12 plasser og 4 personal daglig
  • åpningstid 08.30-16.30


finnoy.png
​Vinner av Publikums​prisen 2021

«Gylne øyeblikk og spa-kveld»
Finnøy pleie- og omsorgssenter
Stavanger kommune

  • korttidsavdeling, omsorgsboliger og to langtidsavdelinger
  • Kiellandtunet er en langtidsavdeling og Haugetunet en demensavdeling 
  • samme personalgruppe rullerer på begge avdelinger
Fant du det du lette etter?