HELSENORGE

WiseAge brukerråd besøkte Helsehuset i Stavanger

WiseAge brukerråd besøkte Helsehuset i Stavanger

Medlemmer i WiseAge brukerråd. foto
Fra høyre Helen Guthormsen Wigesteand administrasjonskonsulent i SESAM, Elisabeth Breivik medlem i WiseAge, Kari Thu medlem i WiseAge, Ane Haugland prosjektkoordinator i WiseAge, Magne Arne Nilsen medlem i WiseAge, Per Olav Hanssen medlem i WiseAge.
På Helsehuset i Stavanger har de en velferdsteknologi avdeling hvor de viser de ulike teknologiene som er tilgjengelig. Torsdag 20. september var WiseAge Brukerrådet på besøk for å få mer informasjon om de ulike teknologiene og høre om videre plan for utvikling av den kommunale helsetjenesten.