HELSENORGE

WiseAge stormøte

WiseAge stormøte ble holdt 20. november i Stavanger konserthus for alle interesserte.

Bilde av VIP salen i Konserthuset med folk

Foto: Helen G. Wigestrand

Den 20. november arrangerte WiseAge brukerråd stormøte i Stavanger konserthus for alle interesserte. Det ble en vellykket kveld med godt fremmøte, og mange nye meldte sin interesse for å delta i WiseAge – SESAMs plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement.
Hovedtema for kvelden var velferdsteknologi, et tema som engasjerer mange. Ingelin Testad, senterleder på SESAM innledet med å fortelle om WiseAge og visjonen bak WiseAge. Hun fortalte i tillegg om spennende forskningsprosjekter som SESAM arbeider med.


Martha Therese Gjestsen, stipendiat og forskningskoordinator på SESAM, hadde et interessant innlegg om muligheter og utfordringer med bruk av velferdsteknologi. Martha presiserte viktigheten av at det er behovet til brukerne som må være i fokus når ny teknologi utvikles. Solveig Økland som er prosjektleder i Sola kommune, fortalte om arbeidet med å implementere velferdsteknologi i 13 kommuner i regionen. Solveig presenterte teknologiske løsninger som kommunene kan tilby i dag. Teknologien passer nødvendigvis ikke til alle, presiserte hun. Den enkeltes behov og forutsetninger blir alltid vurdert først.


Etterpå var det en panel debatt med Martha og Solveig hvor publikum fikk stilt flere gode spørsmål.


Kvelden ble avsluttet med et innlegg av Arnfinn Fiskå, prest og seniorrådgiver ved SESAM, der etisk refleksjon om velferdsteknologi ble satt i fokus. Velferdsteknologi kan være bra for brukere og pasienter og det er det en må legge til grunn når en starter med ny teknologi, og ikke bare fokusere på den økonomiske delen bak det, presiserte Arnfinn.
 
Vi takker alle som kom på stormøte og ønsker alle nye i WiseAge velkommen!