HELSENORGE

- Mangler kunnskap om kvinnehelse på rusfeltet

Anja Therese Holst

Anja Therese Holst.

UiS-studentenes nyhetssending - Utsnitt - hadde kvinnehelse som tema 8. mars. Enhetsleder ved ruspoliklinikk Ung Stavanger, Anja Therese Holst, etterlyser mer kunnskap om emnet også på rusfeltet. Se innslaget her
Starter på 3.38