Centre for Alcohol & Drug Research (KORFOR)

10 års jubileumsseminar

Her finner du pdf av foredragene fra jubileumsseminaret.

​I dag er de fleste utdannings- og forskningsmiljøene ensidig orientert mot nevrobiologiske, psykologiske eller sosiale forståelsesmodeller - selv om mange vil hevde at de har en «biopsykososial» forståelse av avhengighet. Under jubileumsseminaret var målet å ta den «biopsykososiale» forståelsen på alvor, ved først å plukke den fra hverandre og så prøve å sette den sammen igjen. En teoretisk øvelse som kan bli både lærerik og viktig for utviklingen av en agenda for forskning på avhengighet.

Panel:

Egon Hagen (moderator) Phd-canditate, Centre for Alcohol & Drug Research (KORFOR), Stavanger University Hospital

Helge Waal Professor Emeritus, Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF), University of Oslo

Johan Edman Associate Professor, Deputy Director, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD), Stockholm University

Anne Schanche Selbekk (PhD) Advisor/Head of Research and Development, West Norway Competence Centre (KoRus Stavanger)/Rogaland A-senter, Stavanger

Keynote speakers:

Jørg Mørland Professor emeritus, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.
Presentasjon (pdf, 1MB)

Fanny Duckert Professor, Department of Psychology, University of Oslo.
Presentasjon (pdf, 10MB)

Kahryn Hughes Senior research fellow at University of Leeds, Faculty of Education, Social Science and Law.
Presentasjon (pdf, 2MB)

Peter J. Adams Deputy Head at the School of Population Health, and Associate Director for the Centre for Addiction Research (CFAR) at the University of Auckland.
Presentasjon (pdf, 9MB)

IMG_3926.JPG

Fra paneldebatten: Johan Edman, Anne Schanche Selbekk, Kahryn Hughes, Jørg Mørland

IMG_3925.JPG

Fra paneldebatten: Helge Waal, Fanny Duckert, Peter J. Adams, Egon Hagen