HELSENORGE

Alkohol og søvnproblemer

I en ny studie undersøkte stipendiat Vendela Husberg forekomsten av søvnproblemer ved risikofylt alkoholbruk og ulikhet mellom kvinner og menn.

Vendela

I denne artikkelen ble det brukt tverrsnittsdata fra den syvende norske befolkningsbaserte Tromsø-undersøkelsen. Blant annet fant denne studien at  søvnløshet var mer utbredt blant kvinner enn menn. Resultatene antydet også at psykiske plager spiller en stor rolle i alkoholbruk og søvnløshet. 


Les mer av artikkelen her​