HELSENORGE

ARA søker avdelingsoverlege

ARA søker avdelingsoverlege som er opptatt av klinisk forbedringsarbeid og kompetanseutvikling. Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) ved Stavanger universitetssykehus søker etter ny avdelingsoverlege. Vi ønsker oss en spesialist i rus og avhengighetsmedisin, men søkere med annen spesialisering kan også være aktuelle.