HELSENORGE
KORFORs kveldsskole

Bent Høie om ruspolitikk mandag 4. oktober

Forskningsleder Sverre Nesvåg intervjuer, og han har mye å spørre Bent Høie om.


Bent Høie

Gå inn her for å lese mer om programmet, kvelden vil bli strømmet.​