HELSENORGE

Bør det bli en vane å snakke om alkohol på legekontoret?

Ja, sier forskningsleder Torgeir Gilje Lid og gir svar på både hvorfor og hvordan i Utpostens serie Allmennmedisinske utordringer.