BrukerPlan søker rådgiver

Over 300 kommuner har BrukerPlan for å kartlegge omfanget og karakteren av rus- og/eller psykiske helseproblem blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Resultatene brukes til  kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.  Vi er på jakt etter en medarbeider som vil være sentral i analysearbeid, rapportering og formidling av resultater.