HELSENORGE

Covid-19 og BrukerPlan

Dataene i BrukerPlan gir et godt grunnlag for å identifisere sårbare og risikoutsatte brukere. Bruk disse dataene for å hindre og lindre konsekvenser av smitte.

 Les mer her