HELSENORGE

e-terapi i TSB-poliklinikker

 

Psykologene Geir Fiskå og Aleksander Erga presenterer her et refleksjonsnotat om bruk av e-terapi i TSB-poliklinikkene. Med råd, erfaring og en litteraturliste hjelper de deg å holde kontakt med pasientene og å opprettholde behandlingstilbudet i en utfordrende periode.

Les dokumentet her