KVARUS: Kvalitetsregister for behandling av skadelig rusmiddelbruk og avhengighet i TSB

Hva er et kvalitetsregister, og hva er formålet?

Et kvalitetsregister består av opplysninger om pasientene, den behandlingen som gis og hvilke resultater som oppnås. Det viktigste målet er å bidra til at tjenestene blir bedre.

Bakgrunn og premisser for KVARUS

Oppdraget ble gitt av Helse Vest til Helse Stavanger ved KORFOR i 2009. KVARUS skal dekke hele variasjonen av behandlingsforløp fra:

  • Kortvarige, relativt lite komplekse problemer – behov for en enkeltstående, kortvarig intervensjon - til langvarige, komplekse lidelser - behov for langvarige, sammensatte intervensjoner fra flere instanser og ofte flere behandlingsforløp.
  • Registeret er laget med utgangspunkt i forskning, validerte instrumenter, klinikererfaringer, brukererfaringer og mange runder med utprøving. Det er etablert en nasjonal faglig rådgivningsgruppe med representanter fra RHF-ene, nasjonale kompetansesentra og brukerorganisasjonene. 
  • KVARUS ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister desember 2018 og den nasjonale implementeringen vil starte i  januar 2019. Implementeringen har alt startet i Helse Stavanger og i private behandlingstiltak i Helse Stavanger sitt område.

Mål
Nasjonalt register basert på samtykke:

  • benchmarking – sammenligning av oppnådde resultat i ulike tiltak for sammenlignbare pasientgrupper
  • kvalitetsforbedring på ulike nivå: nasjonalt, HF, enkelttiltak
  • forskning: forløpsstudier, effektstudier

Kan også brukes som redskap for å oppfylle viktige deler av kravene i pakkeforløp

  • Innhold i basiskartlegging, evaluering og siste samtale i pakkeforløpene

Det er etablert et fagråd rundt registeret med følgende sammensetning:

Fagråd
​Navn​Organisasjon
Guri Spilhaug​, leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB
​Line Eikenes Langsholt,  RIO (brukerorganisasjon)
​Tommy Sjåfjell,  A-larm (brukerorganisasjon)
​Ronny Bjørnestad, Prolar (brukerorganisasjon) LMS (pårørende)
​Geir Ebbestad  Ahus, Helse Sør Øst
​John Kåre Vederhus,  ARA, SSHF, Helse Sør Øst
​Ruben Sletteng, Universitetssykehuset i Nord Norge, Helse Nord
Jørgen G. Bramness, Nasjonal kompetansetjeneste ROP
​Else Marie Løberg, Avd. for rusmedisin, Helse Bergen, Helse Vest
​Tarik Karpidzic, St. Olavs Hospital, Helse- Midt
​Thomas Clausen, SERAF
​Anne Reneflot, Folkehelseinstituttet
​Jan Gunnar Skoftedalen, Fagrådet for rusfeltet
​Solbjørg Sunde, Tyrili/private avtaletiltak

Det arbeides for å finne en representant for LMS. I tillegg møter ansvarlige for registeret, ansatt i KORFOR.

KVARUS har egen nettside her.

Fant du det du lette etter?