HELSENORGE
Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for behandling av skadelig rusmiddelbruk og avhengighet i TSB

KvaRus: Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Et kvalitetsregister består av opplysninger om pasientene, den behandlingen som gis og hvilke resultater som oppnås. Det viktigste målet er å bidra til at tjenestene blir bedre.

Fant du det du lette etter?