KORFORs Kveldsskole

Fedre, rus og vold - Henning Mohaupt, 01.mars kl. 18-20

KORFORs Kveldsskole er en serie åpne foredrag for alle som vil vite hva som skjer på rusfeltet. Vi presenterer ny forskning på en enkel og forståelig måte, og håper at brukere, pårørende og ansatte i rusbehandling vil ha nytte av foredragene.

Foredragene finner sted 1. mandag i måneden i Sal 5 på Sølvberget kulturhus, kl 18. På grunn av Corona-regler kan vi bare ha noen få tilhørere, men du kan strømme det hjemmefra.

1. mars kl 18 – 20 Streames på YouTube

Fedre, rus og vold

De siste årene har det vært økt oppmerksomhet rundt vold i nære relasjoner. Partnervold og vold mot barn har gått fra å være et «privat» problem til å bli ett offentlig tema. Blant annet ser vi at vold- og aggresjons-problemer mot de nærmeste føres videre fra generasjon til generasjon.

Denne kvelden vil ha fokus på farsrollen hos menn som har brukt vold mot sin partner. Hvordan opplever menn som er i terapi for å ha brukt vold i familien sin relasjon til barna? Hvordan forstår de sin rolle som far og partner? Hva tenker de om omsorg? Hvordan skaper de mening rundt sine barns følelser? Hvilken rolle spiller alkohol- og rusproblemer i deres egen oppveksthistorie, og hvordan preger forholdet til alkohol og rusmidler deres foreldreskap?

Henning Mohaupt er psykologspesialist ved Alternativ til Vold og har i samarbeid med KORFOR forsket på hvordan menn i voldsbehandling opplever sin relasjon til sine barn. Han presenterer her funn fra sin doktoravhandling, og tanker rundt hva som kreves for å skape trygge fedre i familier hvor far har brukt vold.