Formidling

 • Prosjekter

  RAKOS har foskjellige funksjoner knyttet til prosjekter. Noen prosjekter er finansert gjennom RAKOS og i andre prosjekter har RAKOS en partnerrolle. Se listen av prosjekter under.

 • Vitenskapelige publikasjoner

  Her vil du finne artikler fra våre forskere og KORFORs nettverk.

 • Publikasjoner

  Her vil det bli lagt ut artikler som har blitt publisert i 2017, med tilknytning SESAM forskningsmiljø. Oversikt over alle artikler publisert i 2012, 2013, 2014 og 2015 finnes i eget dokument.

 • OCD-teamet Stavanger DPS

  Obsessive Compulsive Disorder (OCD), tvangsliding, er ei liding med tilbakevendande tvangstankar og/eller tvangshandlingar. Helse Stavanger, SUS, Psykiatrisk divisjon ved Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken har eit OCD-team for personer over...

 • Avlagte doktorgrader

  Her finnes oversikt over alle avlagte doktorgrader ved NKB

 • Publikasjoner fra NKB

  Vitenskapelige artikler fra NKB og samarbeidspartnere

 • Sentrale publikasjoner innen bevegelseforstyrrelser

  Nyttige artikler relatert til bevegelsesforstyrrelser

 • Skade i hjernen - individuell oppfølging

  Det kan oppstå ulike former for skade i hjernen i forbindelse med fall, trafikkulykker, hjerneslag, svulster eller redusert oksygentilførsel til hjernen (for eksempel i forbindelse med hjertestans).

 • Ingelin Testad, Senterleder/Postdoc

  Tlf: 51 51 51 47  Mob: +47 950 93 641 ingelin.testad@sus.no

 • Corinna Vossius

  Rådgiver/forsker corinna.vossius@sus.no SESAM, Helse Stavanger HF, Helsesjef Stavanger kommune

 • Allan Øvereng, nettverkskoordinator

  allan.overeng@sus.no Tlf: 51 51 55 68 Mob: +47 951 54 196

 • Helen Guthormsen Wigestrand

  Førstekonsulent helen.guthormsen.wigestrand@sus.no Tlf: 51 51 56 19 Mob: +47 476 03 612

 • Hilde R. Marianayagam

  Fagkonsulent hilde.rydland.marianayagam@sus.no Tlf: 51 51 51 96 Mob: +47 971 21 231

 • Hogne Sønnesyn

  Seniorforsker 1 hogne.sonnesyn@sus.no

 • Ingrid Langeland Braut

  Fagkonsulent ingrid.langeland.braut@sus.no Tlf: 51 51 56 86 Mob: +47 404 74 635

 • Kristin Marie Aas Nordin

  Fag- og administrativ koordinator kristin.marie.aas.nordin@sus.no  Tlf: 51 51 55 63 Mob: +47 476 04 541

 • Martha Therese Gjestsen

  Koordinator for intervensjonsteamet martha.therese.gjestsen@sus.no Tlf: 51 51 55 72 Mob: +47 928 05 525

 • Siri Ueland

  Fagkonsulent siri.ueland@sus.no Tlf: 51 51 97 06

 • Dag Årsland, Forskningsleder/professor

  Dag.aarsland@sus.no Tlf: 51 51 50 62 Mob: +47 975 75 804

 • Arne Exner Nakling

  Stipendiat SESAM, Helse Stavanger HF Betanien Sykehjem, Hovedveileder Dag Årsland

 • Hildur Thingnes

  Regional ressursperson hildur.thingnes@helse-forde.no Førde Sentralsjukehus

 • Janne-Lise Strand Ferstad

  Regional ressursperson janne-lise.strand.ferstad@haraldsplass.no Haraldsplass diakonale sykehus

 • Synnøve Bremer Skarpenes

  Regional ressursperson synnove.bremer.skarpenes@helse-fonna.no Helse Fonna HF

 • Henvisning

  Henvisning sendes av lege til palliativt senter, og vurderes av inntaksteam. I samråd med henvisende lege vurderes behov for innleggelse i palliativ sengepost, eller oppfølging av mobilt palliativt team (MPT) der pasienten er.

 • Pasientforløp

  Mobilt palliativt team (MPT) har igangsatt et prosjekt for å utarbeide et palliativt pasientforløp. Det er ansatt en prosjektleder i 20 % stilling fra februar 2015 for å drive dette arbeidet - og arbeidsgruppen er sammensatt av representant...

 • Vaktordning

  Vaktordning for leger i palliativt senter:

 • Samarbeid

  Henvisning sendes til palliativt senter og vurderes av inntaksteam. I samråd med henvisende lege vurderes behov for innleggelse i palliativ sengepost eller oppfølging av mobilt palliativt team (MPT) der pasienten er.

 • KOLSrehabilitering

  Et tilbud om døgnbasert rehabilitering

 • Gruppetilbud innen kognitiv rehabilitering

  Dersom du har vært i kontakt med eller innlagt på sykehuset i forbindelse med hodeskade og har lettere kognitive utfall som vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse, kan du få oppfølging i gruppe innen 3-6 mnd etter skaden.

 • Hjerneskolen

  Et gruppebasert senforløpsrehabiliterings-tilbud for mennesker med kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade.

 • Finner ikke siden

 • Turid Valle Risnes

  Regional Ressursperson turid.valle.risnes@olaviken.no NKS Olaviken alderpsykiatriske sykehus

 • Anne Katrine Bergland

  Stipendiat SESAM, Helse Stavanger HF, Hovedveileder Dag Årsland

 • Arnt Egil Ydstebø

  Stipendiat arnt.egil.ydstebo@stavanger.kommune.no SESAM, Helse Stavanger, HF Stavanger kommune, Hovedveileder Corinna Vossius

 • Ellen Svendsbøe

  Stipendiat SESAM, Helse Stavanger HF Høgskulen Stord/Haugesund, Hovedveileder Dag Årsland

 • Målfrid Meling

  Seniorrådgiver malfrid.margrete.meling@sus.no

 • Ragnhild Djønne Østerhus

  Stipendiat ragnhild.djonne.osterhus@sav.no SESAM, Helse Stavanger HF, Hovedveileder Dag Årsland

 • Reidun Sikveland Meling

  Forskningssykepleier reidun.sikveland.meling@sus.no Mob: +47 975 34 161

 • Toril Marie Terum

  Stipendiat toril.marie.terum@hisf.no Høgskulen i Sogn og Fjordane, Hovedveileder Ingelin Testad

 • Vigdis Vagle

  Seniorrådgiver vigdis.vagle@sus.no

 • Christina Tølbøl Frøiland

  Forskningssykepleier christina.tolbol.froiland@sus.no Tlf: 51 51 55 64

 • Clive Ballard

  Gjesteprofessor King's College

 • Halvor Næss

  Rådgiver/Professor 2 halvor.ness@helse-bergen.no Haukeland universitetssjukehus

 • Martine Kajander

  Forskningssykepleier martine.marie.kajander@sus.no Tlf: 51 51 55 64

 • Svein Reidar Kjosavik

  Postdoc svein.reidar.kjosavik@sus.no

 • Alexander Lebedev

 • Anders Øglend Bjørnestad

 • Aleksander Hagen Erga

 • Tremor

  Her kan du lese mer om tremortilstander

 • Michaela D. Gjerstad

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.