Forsker og nysgjerrigper

Hver tirsdag og torsdag kl 11.00 – 11.30, legger en av forskerne fram en artikkel innen emnet rusforskning og åpner for en kort drøfting om mål, metode og resultat. Poenget er å stimulere til lesing, utvikle forståelse og fremme kritisk sans i forhold til vitenskapelig arbeid. Fremlegget finner sted i møterommet vårt og er åpent for alle som forsker eller har interesse for forskning.

Arrangementer

  • 07.11 tirsdag
    10-års jubileumsseminar for KORFOR

    Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, KORFOR er ti år i år. Vi markerer jubileet med et seminar der vi utforsker vår forståelse av «avhengighet».