HELSENORGE

Presentasjoner og undervisningsmateriell

Presentasjoner og undervisningsmateriell fra fagdager.

Rusdag Helse Fonna 2015

BrukerPlan2014Stavanger presentasjon av Sverre Nesvåg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/BrukerPlan2014Stavanger presentasjon av Sverre Nesvåg.pdfBrukerPlan2014Stavanger presentasjon av Sverre Nesvåg.pdfpdf2036477
BrukerPlan2015Fonna.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/BrukerPlan2015Fonna.pdfBrukerPlan2015Fonna.pdfpdf1759367
Brukerplan 2015, deltakere på rusdag 19.1.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/Brukerplan 2015, deltakere på rusdag 19.1.pdfBrukerplan 2015, deltakere på rusdag 19.1.pdfpdf431918
Kurser og samlinger 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/Kurser og samlinger 2015.pdfKurser og samlinger 2015.pdfpdf376857
NAPH rusdag 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/NAPH rusdag 2015.pdfNAPH rusdag 2015.pdfpdf1980326
NA_Vest_presentasjon.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/NA_Vest_presentasjon.pdfNA_Vest_presentasjon.pdfpdf109276
RUSDAG 2015, 19 jan.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/RUSDAG 2015, 19 jan.pdfRUSDAG 2015, 19 jan.pdfpdf1212701
Rusdag 2015 Tore Berge.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/Rusdag 2015 Tore Berge.pdfRusdag 2015 Tore Berge.pdfpdf306550
Rusdagen 2015 presentasjon av Håvard Høyland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/Rusdagen 2015 presentasjon av Håvard Høyland.pdfRusdagen 2015 presentasjon av Håvard Høyland.pdfpdf492210
Rusdagen, 11. feb 2015 presentasjon av Inger Eide Robertson.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/Rusdagen, 11. feb 2015 presentasjon av Inger Eide Robertson.pdfRusdagen, 11. feb 2015 presentasjon av Inger Eide Robertson.pdfpdf234614
Selvhjelp - Rogaland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/Selvhjelp - Rogaland.pdfSelvhjelp - Rogaland.pdfpdf782579
Vollset_rus_folkehelse_Tysvær_19jan2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Rusdag 2015/Vollset_rus_folkehelse_Tysvær_19jan2015.pdfVollset_rus_folkehelse_Tysvær_19jan2015.pdfpdf728012

Vettre 2015

Vettre 2015 Knudsen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 Knudsen.pdfVettre 2015 Knudsen.pdfpdf1515145
Vettre 2015 Brunborg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 Brunborg.pdfVettre 2015 Brunborg.pdfpdf633041
Vettre 2015 E M Wiig.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 E M Wiig.pdfVettre 2015 E M Wiig.pdfpdf560090
Vettre 2015 Kielland .pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 Kielland .pdfVettre 2015 Kielland .pdfpdf482041
Vettre 2015 Lundberg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 Lundberg.pdfVettre 2015 Lundberg.pdfpdf458047
Vettre 2015 Nesvåg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 Nesvåg.pdfVettre 2015 Nesvåg.pdfpdf129437
Vettre 2015 Næss.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 Næss.pdfVettre 2015 Næss.pdfpdf154826
Vettre 2015 PosterPresentajonerA-21okt.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 PosterPresentajonerA-21okt.pdfVettre 2015 PosterPresentajonerA-21okt.pdfpdf996931
Vettre 2015 PosterPresentajonerB-22okt.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 PosterPresentajonerB-22okt.pdfVettre 2015 PosterPresentajonerB-22okt.pdfpdf1510267
Vettre 2015 Robertson.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 Robertson.pdfVettre 2015 Robertson.pdfpdf199338
Vettre 2015 Sharma Haase.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 Sharma Haase.pdfVettre 2015 Sharma Haase.pdfpdf1013649
Vettre 2015 Skeie.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 Skeie.pdfVettre 2015 Skeie.pdfpdf727876
Vettre 2015 Skutle.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 Skutle.pdfVettre 2015 Skutle.pdfpdf1486663
Vettre 2015 Stallvik.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 Stallvik.pdfVettre 2015 Stallvik.pdfpdf668888
Vettre 2015 T Svendsen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015 T Svendsen.pdfVettre 2015 T Svendsen.pdfpdf599550
Vettre 2015-LidTG.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Presentasjoner/Vettre 2015/Vettre 2015-LidTG.pdfVettre 2015-LidTG.pdfpdf485047

Fant du det du lette etter?