Undervisning og foredrag

KORFOR tilbyr undervisning på en rekke områder innen rusfeltet. Tilbudet retter seg i første rekke mot det offentlige hjelpeapparatet på alle nivåer, samt høyskoler og universiteter. De ulike foredragsholderne har stor bredde- og dybdekunnskap og vil tilpasse temaene i forhold til målgruppenes behov.

​For mer informasjon kan en kontakte KORFOR ved Sveinung Dybvig, dysv@sus.no

 

Undervisning ADHD blant rusmiddelavhengige.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning ADHD blant rusmiddelavhengige.pdfUndervisning ADHD blant rusmiddelavhengige.pdf
Undervisning Akutt rus og intervensjoner.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Akutt rus og intervensjoner.pdfUndervisning Akutt rus og intervensjoner.pdf
Undervisning Alkohol og folkehelse.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Alkohol og folkehelse.pdfUndervisning Alkohol og folkehelse.pdf
Undervisning Barn av rusmisbrukere.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Barn av rusmisbrukere.pdfUndervisning Barn av rusmisbrukere.pdf
Undervisning Brukermedvirkning.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Brukermedvirkning.pdfUndervisning Brukermedvirkning.pdf
Undervisning Helhetlig forståelse av avhengighetsblematikk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Helhetlig forståelse av avhengighetsblematikk.pdfUndervisning Helhetlig forståelse av avhengighetsblematikk.pdf
Undervisning Helse og livsstil.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Helse og livsstil.pdfUndervisning Helse og livsstil.pdf
Undervisning Omsorgssvikt og mishandling av barn.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Omsorgssvikt og mishandling av barn.pdfUndervisning Omsorgssvikt og mishandling av barn.pdf
Undervisning Rusproblematikk i allmennpraksis.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Rusproblematikk i allmennpraksis.pdfUndervisning Rusproblematikk i allmennpraksis.pdf
Undervisning Ulike behandlingsformer ved rus.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Ulike behandlingsformer ved rus.pdfUndervisning Ulike behandlingsformer ved rus.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.