Undervisning og foredrag

KORFOR tilbyr undervisning på en rekke områder innen rusfeltet. Tilbudet retter seg i første rekke mot det offentlige hjelpeapparatet på alle nivåer, samt høyskoler og universiteter. De ulike foredragsholderne har stor bredde- og dybdekunnskap og vil tilpasse temaene i forhold til målgruppenes behov.

​For mer informasjon kan en kontakte KORFOR ved Sveinung Dybvig, dysv@sus.no

 

Undervisning ADHD blant rusmiddelavhengige.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning ADHD blant rusmiddelavhengige.pdfUndervisning ADHD blant rusmiddelavhengige.pdfpdf2097
Undervisning Akutt rus og intervensjoner.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Akutt rus og intervensjoner.pdfUndervisning Akutt rus og intervensjoner.pdfpdf2941
Undervisning Alkohol og folkehelse.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Alkohol og folkehelse.pdfUndervisning Alkohol og folkehelse.pdfpdf2673
Undervisning Barn av rusmisbrukere.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Barn av rusmisbrukere.pdfUndervisning Barn av rusmisbrukere.pdfpdf2023
Undervisning Brukermedvirkning.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Brukermedvirkning.pdfUndervisning Brukermedvirkning.pdfpdf2169
Undervisning Helhetlig forståelse av avhengighetsblematikk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Helhetlig forståelse av avhengighetsblematikk.pdfUndervisning Helhetlig forståelse av avhengighetsblematikk.pdfpdf2492
Undervisning Helse og livsstil.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Helse og livsstil.pdfUndervisning Helse og livsstil.pdfpdf1902
Undervisning Omsorgssvikt og mishandling av barn.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Omsorgssvikt og mishandling av barn.pdfUndervisning Omsorgssvikt og mishandling av barn.pdfpdf2510
Undervisning Rusproblematikk i allmennpraksis.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Rusproblematikk i allmennpraksis.pdfUndervisning Rusproblematikk i allmennpraksis.pdfpdf2563
Undervisning Ulike behandlingsformer ved rus.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Undervisning/Undervisning Ulike behandlingsformer ved rus.pdfUndervisning Ulike behandlingsformer ved rus.pdfpdf2231

Fant du det du lette etter?