HELSENORGE

Hva påvirker legers mestringsfølelse? Ny artikkel fra Anna Belfrage

I sitt doktorgradsarbeid undersøker Anna Belfrage hvilke faktorer som er viktige for legers mestringsfølelse.

Les intervjuet og finn lenker til artiklene på rop.no