Hvordan formidle forskningsbasert kunnskap fra rusfeltet til alle interesserte?

Aktuell forskning formidlet på en måte som gjør den relevant for brukere, pårørende og alle som jobber i rusfeltet. Etter tre "semestre" oppsummmerer Thomas Svendsen erfaringene fra KORFORs Kveldsskole.