HELSENORGE
Disputas

Inger Eide Robertson disputerte 10.februar

Onsdag 10. februar disputerte Inger Eide Robertson ved Det helsefaglige fakultet, Universitetet i Stavanger og forsvarte avhandlingen: Inn i det ukjente. En sosiologisk analyse av fortellinger om avhengighet, endring og anerkjennelse.

Inger Eide robertson flankert av medveileder Hildegunn Sagvaag og hovedveileder Sverre Nesvåg.

Onsdag 10. februar disputerte Inger Eide Robertson ved Det helsefaglige fakultet, Universitetet i Stavanger og forsvarte avhandlingen: Inn i det ukjente. En sosiologisk analyse av fortellinger om avhengighet, endring og anerkjennelse.

Hvordan var det å disputere digitalt om temaet livsendring etter rusavhengighet?

«Høydepunktet under disputasen var den faglige dialogen med opponentene. For det første opplevde jeg at mitt arbeid ble sett, forstått og anerkjent som betydningsfullt, deretter utvidet gjennom kritiske spørsmål, refleksjon og dialog. Gjennom dialogen med opponenten fikk jeg både hentet frem den kunnskapen som jeg gjennom avhandling har utviklet/fremskapte, samtidig som nye kunnskapsrom ble åpnet. Det var veldig krevende, spennende og inspirerende!»