HELSENORGE

Innlagt på somatisk avdeling – er det greit å bli spurt om alkoholvaner?

I denne artikkelen fra Sykepleien oppsummerer Ruskonsulentene ved SUS sine erfaringer og kunnskaper fra rusintervensjoner i somatiske avdelinger. Hva er pasientenes reaksjoner på å få sine rusvaner utfordret?

Les svarene her