HELSENORGE

KORFORs kveldsskole 2. november kl 18.00

Hvordan smitter korona? Har flere benyttet pandemien til å søke rusbehandling? Hva gjorde LAR da smitten slo til? Hvordan opplever brukerne situasjonen? Dette er noen spørsmål forskere vil forsøke å svare på denne kvelden. Vi gjør vårt beste for å stoppe smitten og overfører foredragene direkte til din pc eller mobil. Trykk på lenken mandag 2. november kl 18.00 https://youtu.be/xyZywPMr--8