Rus og Korona

KORFORs kveldsskole 3.mai 2021 - koronaprosjekter

Forskningsleder Sverre Nesvåg kommer med oppdatert kunnskap om hvordan pandemien har påvirket bruk av rusmidler og livssituasjonen til mennesker med rusrelatert problematikk.

​3. mai kl 10 – 20 

Sverre Nesvåg: Rus og Korona

  • Høsten 2020 hadde KORFORs Kveldsskole Rus og Korona som ett av temaene. Mandag 3. mai kl. 18 – 20 fyller vi på med oppdatert kunnskap om hvordan pandemien har påvirket bruk av rusmidler og livssituasjonen til mennesker med rusrelatert problematikk. Følgende temaer vil bli belyst ut fra forskning og annen tilgjengelig informasjon:
    Hvordan har pandemien påvirket rusmiddelbruk og livssituasjon for mennesker med rusrelatert problematikk i Norge og resten av verden?
  • Har mennesker med rusproblemer blir oftere smittet og mer syke enn befolkningen ellers?
  • Hvordan har hjelpe- og behandlingstiltak i Norge og resten av verden endret sine tilbud under pandemien?
    Også denne gang er salen på Sølvberget bare åpent for spesielt inviterte. Men alle andre kan følge Kveldsskolen hjemmefra direkte fra kl 18. https://youtu.be/FsVwxX3vyFc

 

sverre

 

Sverre Nesvåg er
forskningsleder ved KORFOR