HELSENORGE

KORFORs Kveldsskole flyttes til 10. mai.

Der stengte jammen strenge, lokale koronaregler døra for Sverre Nesvågs foredrag 3. mai. Disse reglene gjelder til og med 5. mai. Hvis de oppheves er vi på plass mandag 10. mai kl. 18 – 20. Vi får blant annet vite:

  • Hvordan har pandemien påvirket rusmiddelbruk og livssituasjon for mennesker med rusrelatert problematikk i Norge og resten av verden?
  • Har mennesker med rusproblemer blir oftere smittet og mer syke enn befolkningen ellers?
  • Hvordan har hjelpe- og behandlingstiltak i Norge og resten av verden endret sine tilbud under pandemien?

Arrangementet strømmes her

https://www.youtube.com/watch?v=qh7LJzVN7yI