HELSENORGE

Ny artikkel om overforbruk av vanedannende legemidler

Ingvild Odsbu, forsker FHI

 
Opioider for behandling av langvarige smerter kan forskrives på blå resept, men bør ikke brukes
samtidig med andre vanedannende legemidler. Studien indikerer at bruk av andre vanedannende legemidler forekommer hos en stor andel av dem som får forskrevet opioider på blå resept. Dette er tegn på et uheldig forskrivningsmønster som bør studeres nærmere.