HELSENORGE

Ny artikkel om søvnvansker ved rusavhengighet

I denne artikkelen undersøkes søvnvansker hos pasienter med rusavhengighet det første året i Stayer-studien. Studien bruker både kvantitative og kvalitative data for å beskrive hvordan søvnvansker arter seg over tid, og hvordan deltakerne med søvnvansker forsøker å håndtere et rusfritt liv. 

Søvnvansker er svært utbredt (80% ved baseline), og ser ut til å ha en annen recovery-profil (les: lavere grad av tilfriskning og større vansker som en følge av vanskene) enn det vi tidligere har sett med psykiske vansker, eksekutive vansker, livskvalitet og ADHD-symptomatologi. Vedvarende søvnvansker var assosiert med økt risiko for tilbakefall til tidligere rusmønster og psykisk uhelse. For rusfrie deltakere med vedvarende søvnvansker, så hadde søvnvanskene betydelig innvirkning på hvordan de fungerte i dagliglivet. For disse deltakerne var sosiale forpliktelser (familie, skole, arbeid) viktig for håndtering av plagene.​ 

Forskningsleder Aleksander Hagen Erga er førsteforfatter. Les artikkelen her​