HELSENORGE
Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak

Ny bok om ROP-lidelser

Hovedforfattere av boken "Sammensatte problemer, Sammenvevde tiltak" er Lars Lien og Tore Willy Lie. Forskningsleder i KORFOR, Torgeir Gilje Lid, har bidratt som medforfatter. Boken ble lansert 26.april 2022 og kan nå bestilles på nett.

bok Torgeir

Samtidig rus og psykisk lidelse innebærer ofte et komplekst og mangefasettert tilstandsbilde, med mange potensielle problemområder. Ulike og ofte organisatorisk separate helse- og sosialtjenester er relevante i den sammenheng, periodevis eller langsiktig, hvor disse lidelsene må behandles samtidig på veien mot et bedre liv.

Denne boken trekker veksler på forfattere med lang erfaring i ROP-feltet, både klinisk og akademisk, hvor blant annet følgende spørsmål belyses: Hvordan gi best mulig integrert og helhetlig behandling? Hvilke samhandlingsmodeller anbefales, og hvordan få til lokalt samarbeid mellom ulike tjenestenivåer? Hvilken basiskunnskap og kompetanse innen rus og psykiske lidelser burde alle ha uansett hvor de jobber? Hvordan kan du bistå i en annen persons bedringsprosess?

Les mer om boken og bestill her