HELSENORGE

Ny rapport: BrukerPlan 2020

brukerplan

​Les om utviklingen på rus- og psykiatrifeltet i norske kommuner.
Se hele rapporten her