Ny rapport: Utdeling av brukerutstyr

Utdeling av brukerutstyr til personer med rusproblemer er et effektivt tiltak for å redusere skader knyttet til rusbruk som f.eks. smittsomme sykdommer (Platt et. al. 2017).

I tillegg bidrar utdeling av brukerutstyr til økt kontakt mellom brukere og hjelpeapparatet (Jones et.al. 2010).På oppdrag fra Helsedirektoratet har KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus gjennomført en elektronisk spørreskjemaundersøkelse til norske kommuner om utdeling av utstyr for skadereduksjon i 2016.

Se hele rapporten (pdf)