HELSENORGE
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

Ruskonsulenter i somatikken gir gode resultater

​Ruskonsulenter gir null inntjening på sykehusene sine budsjetter. Like fullt tilsier faglige råd og ikke minst erfaringene fra Stavanger Universitetssykehus at disse burde gitt DRG-poeng. Les mer​