HELSENORGE

Rusregisteret har fått nasjonal status

Kvalitetsregisteret for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler har fått nasjonal status.

Det nye registeret vil gi økt kunnskap om hva som virker innen rusbehandling, slik at rusavhengige kan få bedre behandling.

Les hele saken her.