HELSENORGE

Samarbeidsforskning i KORFOR– et policy-dokument

I de senere årene er det tradisjonelle skillet mellom de som produserer forskning, i kraft av sin posisjon som forskere og de som har interesser i eller er brukere av forskning, blitt utfordret. Både innenfor forskningsmiljøene og i styrende dokumenter fra finansieringskilder gjøres det rede for hvordan «brukere» kan gis økt innflytelse og mulighet for medvirkning i forskning.

​Samarbeidsforskning i KORFOR– et policy-dokument

Research collaboration at KORFOR, Policy Document.pdf​​

Samarbeidsforskning er et egnet begrep for å uttrykke målsettingen om å anerkjenne og styrke ulike aktørers likeverdige innflytelse på den typen kunnskapsproduksjon som forskning representerer. I dette policy-dokumentet har vi systematisert begreper, mål og formelle roller de ulike deltakerne kan ha. Vi håper dokumentet kan være nyttig for andre som driver med eller er nye innen samarbeidsforskning​​

Policy-dokumentet og mer informasjon vil ligge på nettsidene våre​, dersom du ønsker å finne det senere