HELSENORGE

Gratulerer Tone Larsen som disputerte ved UiS 28. april i samskapingsmetoden – ny phd-studie om tjenesteutvikling og innovasjon.

Samskaping er et begrep som brukes i mange deler av offentlig sektor. Innen rus og psykisk helse, er nok brukermedvirkning mer kjent. Bak begrepene ligger et ønske om at borgerne/brukerne går ut av rollen som passive mottakere av tjenester eller behandling til å bli deltagere som bidrar aktivt til utvikling og innovasjon av tjenestene.

Tone Larsen, Høgskulen på Vestlandet

I doktoravhandlingen «From increased user participation to co-creation leadership -An action research case study in public specialised mental health and substance abuseServices» ser Tone Larsen nærmere på de utfordringene dette reiser for brukere, personale og ledelse. Hvordan kan deltagelse, likeverd og reell innflytelse sikres for ansatte og pasienter i utviklingen og innovasjon av offentlige tjenester?

Gjennom tre artikler tar Larsen for seg noen teoretiske og praktiske problemstillingerknyttet til samskaping, eller sam-produksjon. Hun ser på hvordan makt, dynamikk, organisatoriske forsvarsmekanismer og begrensninger og ledelse kan påvirke

 a) hvordan tjenestebrukeres argumentasjon og forslag til tjenesteforbedring mottas

b) hvordan tjenesteleverandører reagerer

 Et mål med PhD-studien er å utvikle en metode som ville sikre tjenesteytere og brukeres innflytelse på tjenesteutvikling.  Det som først ble omtalt som co-produksjonsmetoden ble samskapt i dette kvalitative aksjonsforskningsprosjektet der målet var å øke brukermedvirkning i tjenesteutvikling. Studien utforsker hvordan man utvikler en systematisk praksismetode for utvikling av offentlige tjenester og hvordan ledelse kan muliggjøre samskaping. Den er et betydelig bidrag til hvordan en kan utvikle offentlige tjenester og optimalisere samskaping.

 Tone Larsen disputerte ved UiS 28. april, se vedlegg:

KUNNGJØRING - Disputas - Tone Larsen.pdf