HELSENORGE

Starter i dag: Somatikk, psykiatri og rus i samme enhet


I dag åpner den nye tverrfaglige enheten ved observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA). Målet er bedre utredning og behandling for pasienter med samtidig psykisk og somatisk sykdom, inkludert rusrelatert sykdom. 

Ansatte ved TOBA
Fra venstre står konstituert overlege ved Rogaland A-senter, Gunhild Svanes Dahle, avdelingssykepleier ved OBA, Anne Marki, helsefagarbeider ved OBA, Kjetil Jensen og Even Gundersen, sykepleier fra AMC2.
Pasienter med sammensatte problemstillinger innen psykiatri, somatikk og rus møter ofte et oppdelt helsevesen, og blir gjerne sendt rundt mellom flere lokasjoner og fagfelt. Ved den nye tverrfaglige enheten skal behandlerne samles om pasienten.

Unik læringsmulighet
Even Gundersen er en av flere psykiatriske sykepleiere som nå skal jobbe ved enheten. 

– Det blir veldig spennende og lærerikt å arbeide tett sammen med flere profesjoner. Jeg har jobbet i psykiatrien og har lite erfaring med somatikk, så det vil bli en bratt læringskurve for meg. Samtidig håper jeg å kunne bidra med erfaring og kompetanse fra psykiatrien, sier Even Gundersen.

Even Gundersen jobber til vanlig ved akuttmottaket i Klinikk psykisk helsevern voksne (AMC2).

– Dette er en unik mulighet til å få erfaring og kompetanse fra både somatikk-, psykiatri- og rusfeltet. For meg vil det være en ny utfordring å arbeide med pasienter med ulike psykiske problemstillinger under andre rammer og samtidig ivareta somatiske forhold, sier Gundersen. 

Sammen om pasienten
Flere yrkesgrupper fra ulike fag vil jobbe sammen, og arbeidet skal evalueres etter tre, seks og tolv måneder.  Utredning og behandling skal sentreres rundt pasienten. Det tverrfaglige arbeidet skal skje gjennom daglig tavlemøte for teamet, i tillegg til et møte hvor det blir lagt en videre plan for pasienten. 

​​​