Helsenorge

StaRuskonferansen 5. og 6. april 2022

Velkommen til et nytt inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innen rusfeltet. Sett av datoene – vi kommer tilbake med tema og program. 5. byr på foredrag og film på Odeon Kino Sandnes og 6. blir det konferanse og lunsj på Sola Strand Hotel. Konferansen er gratis og åpen for alle med interesse for rusfeltet.