HELSENORGE

Stayer i media

Stayer har vært i media hvor de skriver litt om de foreløpige funnene og hvordan kontakten har vært med deltakerne og arbeidet som ligger bak.

Du kan lese mer på nettsiden vår på Stayer-studien og i artiklene.

For de som har abonnement kan de lese hele artikkelen på:

Tre av "Stayerne" har også blitt intervjuet av Stavanger aftenblad. Les mer om det i denne artikkelen: