HELSENORGE
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning

Stayer: Forskning og innovasjon til pasientens beste

Hvert år blir det gitt ut en nasjonal rapport om forsknig og innovasjon til pasientens beste. 

Aleksander

Stayer studien er valgt ut til å være en av prosjektene i denne rapporten. I tillegg fikk AlekAleksandersander Hagen Erga gleden av å presentere Stayerstudien for regjeringen 1 juni, noe som fanget interessen hos flere. 

Regjeringen - fremlagt rapport 1 juni