HELSENORGE

Sverre Nesvåg: Foredrag på ARAs fagdag 7. desember

Tema for foredraget er «timing» i rusbehandling. Med utgangspunkt i KORFORs forskning ser Nesvåg på hvordan behandlingsforløp kan tilpasses individuelt med bakgrunn i ny kunnskap. Hva skjer i et endringsforløp og hvilke behov må møtes til hvilken tid i behandlingen?