Temahefte BrukerPlan 2015

 


I dette temaheftet presenteres mer detaljerte opplysninger og analyser av materiale publisert i årsrapporten for 2015, «Brukere med rus- og psyisk helseproblem i norske kommuner – BrukerPlan – statistikk 2015», utgitt av Helse Stavanger. I publikasjonen behandler vi temaene «Aktiviteter, arbeid og utdanning», «Bosituasjon» og «Rusmiddelbruk».