HELSENORGE
KVARUS 2.0 er klar til bruk 4. januar kl. 11.30

Til Registerkontakter, Kvarus-kontakter, behandlere og ledere

Logo KvaRus

Den nye versjonen av Kvarus (Kvarus 2.0) publiseres 4. januar 2022 kl. 10.30 og skal være klar til bruk 11.30. Fra og med denne datoen/tidspunktet er det den nye versjonen du møter når du logger deg inn i Kvarus. 

Vi anbefaler at du venter med nye registreringer inntil denne datoen (avtalte registreringer bør likevel gjennomføres). 

NB: Det kan forventes noe ustabilitet under og rundt selve publiseringen, så registreringer denne formiddagen bør være fullført innen kl. 10.00.