Tre nye, lesverdige artikler fra KORFOR

Rykende ferskt og aktuelt med hovedforfatter og/eller medforfattere fra KORFOR. Trykk på tittelen og les!

One-year abstinence improves ADHD symptoms among patients with polysubstance use disorder

Studien undersøker om personer som holder seg nyktre i ett år fra har større reduksjon i ADHD-symptomer enn kontrollgruppe og de med tilbakefall.

How to Maintain High Retention Rates in Long-Term Research on Addiction: A Case Report

Artikkelen undersøker strategier for å hindre frafall ved longitudinelle studier ved avhengighet.

A Pilot Randomized Controlled Trial of an Internet-Based Alcohol Intervention in a Workplace Setting

Målet med denne studien var å sammenligne effekten og gjennomførbarheten av en kort og en intensiv selvhjelps-alkoholintervensjon.