HELSENORGE
Revidert utgave 2019

Nye veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni

Nye anbefalinger fra Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser.

Forside veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni

Formålet med retningslinjene er at de skal:

 - beskrive beste praksis som bygger på forskning og erfarne klinikeres vurdering

- gjøre beste praksis tilgjengelig for alle som behandler pasienter med dystoni

- utdanne pasienter, pårørende og helsepersonell i oppdatert beste praksis

- beskrive en praksis som har en tverrfaglig tilnærming i behandling ved dystoni

- være et grunnlag for evaluering av tilbudet til pasienter med dystoni i ulike deler av Norge

Vi håper at dette dokumentet vil føre til en bedret behandling for pasienter med dystoni i årene fremover.

Dersom du er helsepersonell og ønsker et trykt eksemplar av de veiledende retningslinjene, ta kontakt på nkb@sus.no så sender vi et i posten så lenge lageret tillater det.