HELSENORGE

Nytt tidsskrift fra NKB

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser utgir i disse dager første nummer av tidsskriftet MOVE. Tidsskriftet vil forsøke å speile det som skjer innen bevegelsesfeltet i Norge.

Forsidebilde MOVE

Første utgave av MOVE desember 2018

NKB ønsker gjennom MOVE å ta opp tidsaktuelle temaer relatert til Parkinsons sykdom, dystoni og tremor som er våre ansvarsområder, og tilgrensende felt. Fokus ligger på fagutvikling, retningslinjer og forskning. Du vil også bli bedre kjent med personer som legger ned viktig arbeid innen sykdomsgruppene, det være seg gjennom pasientforeninger, forskning eller klinisk arbeid.

Første ugave kom i desember 2018.