HELSENORGE

ParkVest trukket fram i nasjonal forskningsrapport

De regionale helseforetakene har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet levert en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. ParkVest-prosjektet, administrert fra NKB, er her trukket frem.

​ParkVest-prosjektet  er blant 18 forskningsprosjekter  trukket frem i rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste". Rapporten omhandler spesielt pasientnære prosjekter som synliggjør pasientens innvirkning på helsetjenesten.

Les artikkelen om ParkVest eller hele forskningsrapporten.

Mer informasjon om ParkVest.

Fant du det du lette etter?