HELSENORGE

Tildelinger fra Norges Parkinson Forskningsfond for 2019

NKB har også for 2019 fått støtte til flere forskningsprosjekter.

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser har sammen med samarbeidspartnere fått støtte til disse prosjektene:

GCase-aktivitet hos Parkinsonpasienter sammenlignet med personer som ikke har degenerativ sykdom og personer som har demenssykdom
Johannes Lange
NOK 100.000,-

Sammenheng mellom ernæringsstatus, vekttap og sykdomsutvikling ved Parkinsons sykdom
Ida Kristiansen
NOK 149.800,-

ePark-ICD study
Aleksander Hagen Erga
NOK 200.000,-

Kan biomakører for inflammasjon og nevrodegenerasjon i spinalvæske ved diagnosetidspunktet forutsi utvikling av mer alvorlig Parkinsons sykdom?
Anders Ledaal Bjørnestad
NOK 100.000,-

Videreføring av ParkVest-studien
Gudio Alves
NOK 1.000.000,-

NKB gratulerer!