SESAM

SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.


Om SESAM

Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt. Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjeneste er en forutsetning for utvikling av gode og sammenhengende helsetjenester til eldre. Kompetansesenteret har samhandling som et særskilt ansvarsområde. Sesam skal også være en kompetansebase for kommunehelsetjenesten.

Sesam skal bidra til å styrke forskning og fagutvikling innenfor fagfeltet eldremedisin. Kompetansesenteret skal  arbeide  for å styrke samarbeidet om forskning og fagutvikling mellom helseforetakene, kommunene og andre sentrale samarbeidspartnere.
Kompetansesenteret har ansvar for å stimulere til og koordinere forskning og fagutvikling.

Sesam har fokus på nettverksbygging i regionen. Målet er å oppnå regional forankring ved at kompetanse- og fagutvikling skjer på tvers av helseforetaks- og nivågrensene. Kompetansesenteret har ansvar for å etablere og koordinere tverrfaglige regionale fagfora og nettverk. 

Senteret skal delta i undervisning i grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning, og gi råd og faglig støtte for på den måten å bidra til å spre ny kunnskap i hele regionen. Nyheter

 • 10.10.2017
  Markering av FNs internasjonale eldredag

  I 1990 utpekte FNs generalforsamling 1. oktober som Den internasjonale eldredagen, og i 1991 ble dagen for første gang markert i Norge.

 • 29.09.2017
  Hva er nøkkelen til implementering av velferdsteknologi i primærhelsetjenesten?

  Første artikkel i Martha Therese Gjestsen sin PhD studie er publisert. Dette er en PhD studie som er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom SESAM/Stavanger universitetssjukehus, Regionalt Forskningsfond vest ved Stavanger kommune, Un...

 • 29.09.2017
  Heder og ære til PhD-stipendiater ved SESAM på forskningens dag

  Forskningens dag - fra praksis til forskning ble arrangert 27. september i psykiatrisk divisjon.  PhD-stipendiat ved SESAM og overleve ved post B1 Audun Osland Vik-Mo mottok prisen for årets poster og PhD-stipendiat ved SESAM Anne Katrine B...

 • 21.09.2017
  Demensaksjonen 2017

  19. september–25. september går den landsomfattende innsamlingsaksjon Demensaksjonen 2017 i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen av stabelen.