SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.


Om SESAM

Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt. Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjeneste er en forutsetning for utvikling av gode og sammenhengende helsetjenester til eldre. Kompetansesenteret har samhandling som et særskilt ansvarsområde. Sesam skal også være en kompetansebase for kommunehelsetjenesten.

Sesam skal bidra til å styrke forskning og fagutvikling innenfor fagfeltet eldremedisin. Kompetansesenteret skal  arbeide  for å styrke samarbeidet om forskning og fagutvikling mellom helseforetakene, kommunene og andre sentrale samarbeidspartnere.
Kompetansesenteret har ansvar for å stimulere til og koordinere forskning og fagutvikling.

Sesam har fokus på nettverksbygging i regionen. Målet er å oppnå regional forankring ved at kompetanse- og fagutvikling skjer på tvers av helseforetaks- og nivågrensene. Kompetansesenteret har ansvar for å etablere og koordinere tverrfaglige regionale fagfora og nettverk. 

Senteret skal delta i undervisning i grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning, og gi råd og faglig støtte for på den måten å bidra til å spre ny kunnskap i hele regionen. Nyheter

 • 15.12.2017
  Praksisprisen motiverer

  Stolte kunstnere fra Austrått bo- og aktivitetssenter med salgsutstilling i «Anitas atelier og galleri» på Thrane gård den 24. november.

 • 05.12.2017
  To midtveisevalueringer på SESAM

  Fredag 1. desember avholdt Universitetet i Bergen midtveisevaluering for PhD-kandidatene Anne Katrine Bergland og Toril Marie Terum, på SESAM.

 • 21.11.2017
  Ny bok om yngre personer med demens

  Aldring og helse har gitt ut ny bok om yngre personer med demens. Boka er den første i sitt slag i Norge, og det er lagt vekt på at den skal gi en tverrfaglig oversikt.

 • 14.11.2017
  Fagdag i nettverket eldremedisin/eldreomsorg

  Fagnettverket innan eldremedisn/eldreomsorg har "Akutt funksjonssvikt" som overordna tema i 2017. Ernæring var fokus på fagdagen i 26. oktober. Det var 42 deltakarar frå kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane og Helse Førde. I tillegg til h...


Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.