Kurs

Vi ønsker å tilby ulike kurs til alle de 18 kommunene i Sør- Rogaland. Høsten 2018 fortsetter vi  å satse på Demensplan 2020 med hovedfokus på Demensomsorgens ABC, perm 1 og perm 2, likedan miljøpermen. Videre Eldreomsorgens ABC med perm Aldring og Omsorg og Psykiske sykdommer i eldre år.

​Kontakt

​Interessert i våre interne kurs?
Ta kontakt med Fag - og
administrativ koordinator
Kristin M. Aas Nordin
epost: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Tlf: 51 51 55 63
Mobil: 476 04 541

Tips oss gjerne på sesam@sus.no​

 

Vi har også seminar for alle de tre permene av eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og seminar i geriatripermen.

Mange var på kurs i ulike verktøy brukt i demensutredning og takling av utfordrende adferd for personer med demens, så det setter vi opp også i vår. Likedan ønsker vi denne høsten å tilby kurs i kartleggingsverktøy.


Frontotemporal demens og tilsvarende pannelappskade. Hensiktsmessig miljøterapeutisk tilnærming i det daglige settes opp høsten 2018 og om ønskelig kan disse tre kursene tas som et fagseminar innen ABC- arbeid. Kursene vil være i Forsknings- og undervisningsavdelingen på Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF som er i 3. etasje.

Eksterne kurs og konferanser

VPM Kursholderkurs, 4.-5.september 2018,OsloKonferanse Hukommelsesteam, Stavanger, 12.-13. sept. 2018Oppfølging av eldre med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Oslo,18.09.18Temakonferanse om aldring og utviklingshemning, Oslo, 16.okt. 2018Alderspsykiatri i praksis, Bergen, 19. okt 2018Psykiske lidelser i eldre år, Haugesund, 23.okt. 2018Basiskurs Demens, Hamar 23.-25. okt. 2018Basal utredning av kognitiv svikt og demens, Oslo 6-7.11.18Demensdagene, 4. og 5. des. 2018, Oslo Kongressenter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.