Kurs

Vi ønsker å tilby ulike kurs til alle de 18 kommunene i Sør- Rogaland. Høsten 2017 fortsetter vi  å satse på Demensplan 2020 med hovedfokus på Demensomsorgens ABC, perm 1 og perm 2, likedan miljøpermen. Videre Eldreomsorgens ABC med perm Aldring og Omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og ABC Musikkbasert miljøbehandling. 

​Kontakt

​Interessert i våre interne kurs?
Ta kontakt med Fag - og
administrativ koordinator
Kristin M. Aas Nordin
epost: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Tlf: 51 51 55 63
Mobil: 476 04 541

Tips oss gjerne på sesam@sus.no​

 

Vi har også seminar for alle de tre permene av eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og nytt for høsten blir seminar i geriatripermen som lanseres litt forsinket våren 2017.

Mange var på kurs i ulike verktøy brukt i demensutredning og takling av utfordrende adferd for personer med demens, så det setter vi opp også i vår. Likedan ønsker vi denne våren å tilby kurs i kartleggingsverktøy.


Frontotemporal demens og tilsvarende pannelappskade. Hensiktsmessig miljøterapeutisk tilnærming i det daglige settes opp våren 2017 og om ønskelig kan disse tre kursene tas som et fagseminar innen ABC- arbeid. Kursene vil være i Forsknings- og undervisningsavdelingen på Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF som er i 3. etasje.

Eksterne kurs og konferanser

Lær å bruke DCM, Oslo 10.-11.-12. okt. og 22. nov. 2017

Basiskurs Demens, Fredrikstad 10., 11. og 12. okt. 2017 Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, Molde 18.-19. okt. 2017 Balansetrening og fallforebygging, Oslo 25. okt. 2017Reviderte kognitive tester, Bergen 25. okt. 2017

Smerter og palliasjon hos eldre, Oslo 26. okt. 2017

Alderspsykiatri i praksis, Oslo 2. nov. 2017 Rus og legemiddelavhengighet hos eldre, Oslo 7. nov. 2017 Utredning av demens i kommunehelsetjenesten Oslo 15.-16. nov. 2017 Demensdagene, Oslo 5.-6. des 2017

Erfaringssamling DCM, Oslo 7. des. 2017Demensomsorgens ABC perm 2, seminar 2

Vi gjør oppmerksom på at kursene "Takling av utfordrende adferd" og "Kartleggingsverktøy" er godkjent for deltakere i ulike permer. Dette gjelder spesielt for Demensomsorgens ABC perm 2, seminar 2, der vi ikke arrangerer eget kurs høsten 2017.