Kurs

Vi ønsker å tilby ulike kurs til alle de 18 kommunene i Sør- Rogaland. Høsten 2017 fortsetter vi  å satse på Demensplan 2020 med hovedfokus på Demensomsorgens ABC, perm 1 og perm 2, likedan miljøpermen. Videre Eldreomsorgens ABC med perm Aldring og Omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og ABC Musikkbasert miljøbehandling. 

​Kontakt

​Interessert i våre interne kurs?
Ta kontakt med Fag - og
administrativ koordinator
Kristin M. Aas Nordin
epost: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Tlf: 51 51 55 63
Mobil: 476 04 541

Tips oss gjerne på sesam@sus.no​

 

Vi har også seminar for alle de tre permene av eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og nytt for høsten blir seminar i geriatripermen som lanseres litt forsinket våren 2017.

Mange var på kurs i ulike verktøy brukt i demensutredning og takling av utfordrende adferd for personer med demens, så det setter vi opp også i vår. Likedan ønsker vi denne våren å tilby kurs i kartleggingsverktøy.


Frontotemporal demens og tilsvarende pannelappskade. Hensiktsmessig miljøterapeutisk tilnærming i det daglige settes opp våren 2017 og om ønskelig kan disse tre kursene tas som et fagseminar innen ABC- arbeid. Kursene vil være i Forsknings- og undervisningsavdelingen på Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF som er i 3. etasje.

Eksterne kurs og konferanser

Utfordringer i VTA og arbeidssentra, Kristiansand 28. feb. 2018Nasjonal konferanse i alders og sykehjemsmedisin, Stavanger, 12.-13. Mars 2018

Basal utredning av kognitiv svikt og demens, Oslo 10.-11. april 2018Landskonferanse i alderspsykiatri, Sarpsborg,23-25.apr.2018

Basiskurs - aldring hos personer med utviklingshemning, Sarpsborg 24., 25. og 26.april 2018 Basiskurs geriatri, 24.-26.april 2018,HarstadVelferdsteknologi som en kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt/demens og deres pårørende, Oslo 25. april 2018Velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt, Oslo 26. april 201824th Nordic Congress of Gerontology 2018VPM Fag og erfaringssamling 9.mai 2018, Oslo Felix KS VPM kursholderkurs,Tromsø,30.-31.mai 2018


Demensomsorgens ABC, perm 2, seminar 2

Vi gjør oppmerksom på at kursene "Takling av utfordrende adferd" og "Kartleggingsverktøy" er godkjent for deltakere i ulike permer.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.