Kurs

Vi ønsker å tilby ulike kurs til alle de 18 kommunene i Sør- Rogaland. Våren 2017 fortsetter vi  å satse på Demensplan 2020 med hovedfokus på Demensomsorgens ABC, perm 1 og perm 2, likedan miljøpermen. Videre Eldreomsorgens ABC med perm Aldring og Omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og geriatri.

​Kontakt

​Interessert i våre interne kurs?
Ta kontakt med Fag - og
administrativ koordinator
Kristin M. Aas Nordin
epost: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Tlf: 51 51 55 63
Mobil: 476 04 541

Tips oss gjerne på sesam@sus.no​

 

Vi har også seminar for alle de tre permene av eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og nytt for høsten blir seminar i geriatripermen som lanseres litt forsinket våren 2017.

Mange var på kurs i ulike verktøy brukt i demensutredning og takling av utfordrende adferd for personer med demens, så det setter vi opp også i vår. Likedan ønsker vi denne våren å tilby kurs i kartleggingsverktøy.


Frontotemporal demens og tilsvarende pannelappskade. Hensiktsmessig miljøterapeutisk tilnærming i det daglige settes opp våren 2017 og om ønskelig kan disse tre kursene tas som et fagseminar innen ABC- arbeid. Kursene vil være i Forsknings- og undervisningsavdelingen på Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF som er i 3. etasje.

Eksterne kurs og konferanser

3.-4. april Demenssykdommene, Oslo 5. april Alderspsykiatri i praksis, Arendal

24. - 26. april Landskonferanse i alderspsykiatri, Hamar 25., 26. og 27.april Basiskurs hos personer med utviklingshemning, Trondheim

9., 10. og 11. mai Basiskurs Geriatri, Trondheim 22. mai Hjertesykdom hos eldre, Oslo 29.-30. mai Legemiddelbruk hos eldre, Oslo

Demensomsorgens ABC perm 2, seminar 2

Vi gjør oppmerksom på at kursene "Takling av utfordrende adferd" og "Pannelappdemens/frontale utfall" er godkjent for deltakere i ulike permer. Dette gjelder spesielt for Demensomsorgens ABC perm 2, seminar 2, der vi ikke arrangerer eget kurs våren 2017.