Publikasjoner

Her vil det bli lagt ut artikler som har blitt publisert i 2017, med tilknytning SESAM forskningsmiljø. Oversikt over alle artikler publisert i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 finnes i eget dokument.